MAŠINE ZA PRANJE I ODMAŠĆIVANJE INDUSTRIJSKIH DELOVA

Oprema i mašine za pranje i odmašćivanje, sušenje i zaštitu (konzervaciju)  industrijskih delova i komponenti.

“Surface Alliance Cleaning corp” čine kompanije Hoesel (Nemačka), EMO (Nemačka), LPW (Nemačka)  MecanoLav (Francuska) i NGCT (Indija).

 Ujedinjeni razvijaju i proizvode opremu visoko kvaliteta, od modela za čišćenje satnih mehanizma, medicinskog pribora i instrumenata ili elektronike do najzahtevnijih hibridnih sistema za metalsku, automobilsku, vazduhoplovnu i vojnu industriju.

Čišćenje i odmaščivanje se radi kod industrijskih delova i komponenti, pre toplotnog tretmana (Heat treatment), obrade sečenjem, bušenjem, glodanjem, pre premazivanja, posle mašinske obrade, dubokog izvlačenja, nakon termičke obrade... 

HEMO (Hoesel i EMO) je nemačka kompanija koja proizvodi modifikovane alkoholne sisteme za odmašćivanje pod vakuumom, praktično bez otpada i sa veoma niskim operativnim troškovima.