SISTEMI ZA ČIŠĆENJE I ODMAŠĆIVANJE INDUSTRIJSKI PROIZVEDNIH DELOVA

Sistemi i mašine za pranje, odmašćivanje, sušenje i zaštitu (konzervaciju) delova koji se dobijaju mašinskom obradom.

Zahvaljujući  “Surface Alliance” koju čine kompanije Hoesel (Nemačka), EMO (Nemačka), LPW (Nemačka)  MecanoLav (Francuska) I NGCT (Indija) u mogućnosti smo da za naše klijente obezbedimo kompletan rang opreme od visokokvalitetnih samostojećih sistema do potpuno automatizovanih integrisanih sistema za pranje i odmašćivanje.

Kompanije udružene oko zajedničkog cilja – da se zadovolje potrebe za visokim nivoom čistoće materijala, a da pritom sistem za pranje ne bude predimenzioniran. Ujedinjeni razvijaju i proizvode visoko kvalitetne sofisticirane sisteme poput onih za čišćenje delova za satne mehanizme, medicinskog pribora i instrumenata ili elektronike do najzahtevnijih hibridnih sistema potrebnih metalskoj, automobilskoj, vazduhoplovnoj i nuklearnoj industriji.

Čišćenje i odmaščivanje se radi kod svih vrsta metalnih delova, bilo pre toplotnog tretmana, obrade sečenjem, bušenjem, glodanjem, pre premazivanja, posle mašinske obrade, dubokog izvlačenja, nakon termičke obrade, u međufaznom čišćenju…

Pripadnici Surface alliance su i sami nosioci nekoliko patenata iz oblasti efikasnog čišćenja, a vrhunski kvalitet komponenti koje se ugrađuju u mašine i sisteme, odlična tehnička rešenja i dosledna postprodajna podrška kvalifikuju ovu grupu proizvođača u poželjnog partnera.