Nemačka kompanija EMO Oberflächentechnik GmbH- patentirala je sisteme za čišćenje i odmašćivanje mašinski proizvednih delova na bazi vode i rastvarača.

PDF katalog

Kompetencija u čišćenju je više od slogana. Ona izražava filozofiju kompanije da se stremi ka savršenosti. Iskustvo i znanje stečeno tokom više od trideset godina izgradnje sistema znači da svaki EMO sistem proizveden danas, obezbeđuje najviši nivo efikasnosti.

Patentirana VAIOCS tehnologija je zaštitni znak kompanije EMO.

VAIOCS sistemi su među najinovativnijim sistemima čišćenja u svetu.

Napredna procesna tehnologija omogućava kombinovanje faza pranja na bazi vode i rastvača u jednoj komori, kada i kako korisnik želi. To čini ove sisteme podjednako pogodnim za odmašćivanje, čišćenje, sušenje i prezervaciju.

VAIOCS tehnologija garantuje savršene rezultate čišćenja… svaki put!

Sistemi za čišćenje VAIOCS-a postavljaju standarde širom sveta kada je u pitanju fino ili ultra fino čišćenje. Sistemi se koriste za najosjetljivije čišćenje u vazduhoplovnoj i nuklearnoj industriji kao i u postrojenjima za kaljenje i mašinskoj industriji.