Kompanija Accustrip osnovana je 1991. godine sa sedištem u Danskoj i danas se nalazi među vodećim tehnološkim kompanijama za proizvodnju sistema i rešenja za filtraciju i separaciju ulja kao uređaja za odlaganje opiljaka, kod CNC mašina.

Razlog njihovoj dobroj poziciji, je patentirana tehnologija ostvarena u centralizovanom sistemu za filtraciju sredstava za hlađenje.
Činjenica je da kompanije za preradu metala, potroše veliki novac na kupovinu brzih i preciznih CNC mašina. Većina mašina je napravljena sa standardnim sistemom za filtraciju koji su veoma ograničeni u svojim performansama.
Kupci ovih mašina su svesni važnosti dobrog i čistog rashladnog sredstva i koliko je on neophodan element za održavanje proizvodnje. Mnoge od ovih kompanija se već dugi niz godina bore sa problemima čišćenja rashladne tečnosti i suočavaju se sa „skrivenim“ troškovima u vidu zaustavljene proizvodnje zbog dodatnog čišćenja, povećanog habanja alata, visokih troškova odlaganja….
Standardna filtracija nije dovoljna!

Accustrip je partner velikim i malim kompanijama sa zajedničkim ciljem da se unapredi proizvodnja, uštedi vreme i novac a sačuva se zdravlje operatera i životna okolina.