MecanoLav- sistemi za pranje pojedinačnih komponenti

Oprema i mašine za pranje i odmašćivanje, sušenje i zaštitu (konzervaciju)  industrijskih delova i komponenti.

“Surface Alliance Cleaning corp” čine kompanije Hoesel (Nemačka), EMO (Nemačka), LPW (Nemačka)  MecanoLav (Francuska) i NGCT (Indija).

 Ujedinjeni razvijaju i proizvode opremu visoko kvaliteta, od modela za čišćenje satnih mehanizma, medicinskog pribora i instrumenata ili elektronike do najzahtevnijih hibridnih sistema za metalsku, automobilsku, vazduhoplovnu i vojnu industriju.

Čišćenje i odmaščivanje se radi kod industrijskih delova i komponenti, pre toplotnog tretmana (Heat treatment), obrade sečenjem, bušenjem, glodanjem, pre premazivanja, posle mašinske obrade, dubokog izvlačenja, nakon termičke obrade.

MECANOLAV francuska kompanija koja razvija prilagođene sisteme za prskanje na bazi vode za vazduhoplovnu i železničku industriju. 

Na tržište su doneli revolucionarni MecanoFAST koncept za automobilsku industriju koji omogućava čišćenje i sušenje „jednog dela“ za 30 sekundi. Mašina se dobro uklapa u ograničen prostor (ispod 22 kvadratna stopa) i može da postigne visoke zahteve za čistoćom za većinu složenih geometrija delova.