lt

LT d.o.o već više od dve decenije proizvodi uređaje za ispitivanje materijala i proizvoda u simuliranim uslovima okoline.

Kroz testove na uređajima koji simuliraju razne karakteristike životne sredine, treba da se ispita kako ovi uslovi utiču na kvalitet i postojanost proizvoda tokom dugog perioda njihove eksploatacije a u najkraćem mogućem roku.
Uređaji iz proizvodnog programa LT-a su uglavnom prilagođeni specifičnim potrebama korisnika, prema obliku i perfomansama, a omogućavaju testiranje u skladu sa međunarodnim i domaćim standardima.
U ponudi LT-a: Testne komore, temperaturne i klimatske sobe, klimatske komore i komore za simulaciju sunca i okoline

Print Friendly, PDF & Email
Preuzmite brošuru (PDF)