LPW- more than cleaning
Sistemi za čišćenje složenih industrijskih delova i komponenti


“Surface Alliance Cleaning corp” čine kompanije Hoesel (Nemačka), EMO (Nemačka), LPW (Nemačka)  MecanoLav (Francuska) i NGCT (Indija).

 Ujedinjeni razvijaju i proizvode opremu visoko kvaliteta, od modela za čišćenje satnih mehanizma, medicinskog pribora i instrumenata ili elektronike do najzahtevnijih hibridnih sistema za metalsku, automobilsku, vazduhoplovnu i vojnu industriju.

Čišćenje i odmaščivanje se radi kod industrijskih delova i komponenti, pre toplotnog tretmana (Heat treatment), obrade sečenjem, bušenjem, glodanjem, pre premazivanja, posle mašinske obrade, dubokog izvlačenja, nakon termičke obrade.

 LPW Gmbh je nemačka kompanija specijalizovana za proizvodnju sistema koji u svom radu koriste vodu, ultrazvuk i CNp proces, za najzahtevniju dekontaminaciju i odmašćivanje industrijskih delova. 

Ove sisteme odlikuje izuzetno visok nivo čistoće treniranih delova sa spektrom mehaničkih delovanja kao što su prskanje, natapanje, turbulentni tok, ultrazvuk i ciklični proces CNp koji omogućava tretiranje slepih rupa i poroznih materijala.