Servisiranje vakuumskih uređaja i sistema

– organizujemo dolazak stručnog lica za defektažu, popravak i održavanje vakumskih pumpi i sistema.
– organizujemo usluge redovnog održavanja i servisa uz adekvatne rezervne delove

 

Print Friendly, PDF & Email
Preuzmite brošuru (PDF)