Projektovanje i izrada linija i sistema

INŽENJERING I PROJEKTOVANJE 

PROJEKTOVANJE I IZRADA LINIJA I SISTEMA ZA PRANJE I ODMAŠĆIVANJE DELOVA U OTVORENIM SISTEMIMA

Procesi pranja delova prskanjem (ručno ili automatizovano), potapanjem, sa oceđivanjem i sušenjem čine neodvojivi deo procesa proizvodnje.

Izrađujemo prema vašim potrebama pojedinačne elemente ili kompletne linije – od projekta, preko izrade  do montaže i puštanja u rad.

Sveobuhvatni pristup, sagledavanje najboljeg rešenja u skladu sa potrebama i prostorom za instalaciju, uz pronalaženje najoptimalnijeg rešenja za minimalnu potrošnju energije i uz visoku ekološku svest.

PROJEKTOVANJE I IZRADA LINIJA I SISTEMA ZA  KONTROLU KVALITETA- ISPITIVANJE PENETRANTIMA (FPI) 

Za vaše potrebe projektujemo i izrađujemo pojedinačne elemente ili kompletne sisteme sa svim potrebnim pratećim elementima i uređajima.

Obezbeđujemo potrošne materijale – konzumative, za rad na ovim linijama, kao i obuku osoblja.

U ponudi su i sistemi za prečišćavanje  iskorišćenog penetranta.

Print Friendly, PDF & Email

Pošaljite nam upit za više informacija