Bearing Expert- povećajte pouzdanost vaših ležajeva

Predavač- Per  Arnold Elikvist , poznat je kao „doktor“ za ležajeve

Ležajevi mogu biti jeftini, ako ih posmatramo kao robu, ali s obzirom na to da troškovi nastali kao posledica njihovog kvara mogu biti preveliki, velike su i mogućnosti za sprečavanje tih kvarova!

Od sada su nam u Srbiji dostupni  In- house reliability treninzi  na teme:
• Osiguravanje pouzdanosti ležajeva.
• Analiza osnovnih uzroka kvara ležajeva:
• Pouzdanost ležajeva kod električnih motora, centrifugalnih pumpi, ventilatora i kompresora, menjača brzina i u različitim industrijama.

Saznanja stečena na ovom kursu će:
1. Preusmeriti pažnju s detektovanja kvara ka otkrivanju defekta koji je mogući uzročnik kvara ležaja.
2. Pokazati kako se sprovodi eliminisanje defekta: Otkrivanjem mogućih defekata na samom početku: Pravilnim i kompletnim specificiranjem opreme, ležajeva i maziva (Oblast dizajna).
3. Pokazati kako se pravilno montiraju ležajevi i instalira oprema, pritom paziti na defekte od samog početka.
4. Pokazati kako odabrati najadekvatnije tehnike preciznog održavanja tokom startovanja i rada opreme (ravnanje, balansiranje, održavanje u datim uslovima – CBM).
5. Pokazati kako se koriste prediktivne tehnologije u otkrivanju simptoma defekta pre nego što dođe do nepovratnih kvarova na ležajevima.
6. Optimizovati izbor odgovarajuće prediktivne tehnologije, kako bi se potencijalni kvarovi otkrili u što je moguće ranijoj fazi.
7. Učiniti veoma jasnim način sprovođenja analize osnovnih uzroka kvara, i način određivanja potrebnih radnji za korekciju, u cilju sprečavanja budućih kvarova.

Pozovite nas i saznajte više o BearingExpert treninizima.

Print Friendly, PDF & Email
Preuzmite brošuru (PDF)