Testiranje površinskih materijala, premaza i pokrivnih materijala

ERICHSEN GmbH & Co. KG bavi se istraživanjem, razvojem, dizajnom i proizvodnjom opreme i mašina za testiranje

Ispitivanje površinskih materijala – premaza i pokrivnih materijala (Surface Testing),

ISPITIVANJE POVRŠINSKIH MATERIJALA
Pre dvadesetak godina korisnici kao i proizvođači su naizgled slobodno procenjivali osobine materijala, oslanjajući se na iskustvo. Danas postoji veliki interes, i kod velikih i kod malih proizvođača i korisnika za jasnim i kontrolisanim procesima. Ovakve zahteve imaju i dobavljači za autoindustriju kao i proizvođači predmeta za svakodnevnu upotrebu, nezavisno od veličine.
Tradicionalno, parametri koji se mere kod tehnologija premaza (pokriva) su „debljina filma“, „adhezija“ i „sjaj“, „merenje otpornosti“ površine premaza na mehanička oštećenja. Stalno se razvijaju nove metode i oprema za ispitivanje u cilju obezbeđenja još viših standarda kvaliteta, a razne mogućnosti ukrajaju se u potrebe zainteresovanih korisnika da im se omogući usaglašenost sa zahtevima testiranja. Erichsen je posvećen tome da obezbedi opremu za testiranje premaza, koju razvija u saradnji sa komitetom za standarde dugi niz godina, što je dovelo do razvoja mnogih instrumenata za testiranje i merenje relevantnih parametara proizvoda, uz potrebnu preciznost i lako rukovanje.

PDF katalog
Print Friendly, PDF & Email