Stolovi za ispitivanje magnetnim česticama

Stolovi (testne klupe) za ispitivanje magnetnim česticama, otkriće i locirati zamor materijala u vidu pukotine ili nedostatke u obradi kod feromagnetnih komponenti, koristeći „mokri kontinuirani“ metod inspekcije magnetnim česticama. Sa širokim spektrom modela na raspolaganju, možemo vam pomoći da izaberete sistem koji najbolje odgovara vašim potrebama.

Više informacija
Print Friendly, PDF & Email