Separatori ulja

Patentirana separacija ulja visoke funkcionalnosti
Accustrip-ovi separatori su namenjeni CNC-mašinama, postrojenjima za preradu i industriji pranja i mogu da odvoje 99% ulja putem svoje patentirane tehnologije. Vrši se izdvajanje ulja, a koriste se plutajući elementi koji ispunjavaju odgovarajuće zahteve.
Separator je izrađen od nerđajućeg čelika a instalacija je jednostavna i bez upotrebe alata.
Separatori ulja proizvode se u dve verzije: Accu MINI i Accu BIG.
ACCU MINI separator ulja je mobilna jedinica za odvajanje slobodnih ulja. Pumpa je napravljena od livenog gvožđa. Zapremina rezervoara: oko 20 l.
ACCU BIG separator ulja ima efikasnost odvajanja 99 % ulja iz sredstva za hlađenje pri brzini do 20 l/h. Vrši se izdvajanje ulja, koriste se plutajući elementi. Separator je izrađen od nerđajućeg čelika.
Pumpa je izrađena od posebne legure bronze. Zapremina rezervoara je 80 l.

Print Friendly, PDF & Email
Preuzmite brošuru (PDF)