Sistem za prečišćavanje vode tokom penetrantskih ispitivanja

Sistemi za prečišćavanje vode projektovani su za uklanjanje vodoperivih penetranata, post-emulzionih penetranata i čistača.
Tako prečišćena voda može da se izliva u odvod/otpad (u skladu sa zahtevima zakona o zaštiti životne sredine) ili reciklira u drugom procesu.

Više informacija
Print Friendly, PDF & Email