Samostalne jedinice za filtraciju sredstva za hlađenje Microfil 30

Automatska jedinica sa samočišćenjem koja se povezuju sa do 6 radnih centara- CNC mašina
Rad ovih jedinica se zasniva na istom principu kao i kod centralizovanog sistema. Vrši se filtracija sredstva za hlađenje kroz filtere od nerđajućeg čelika sa finom filtracijom 20-30 µm. Filteri vrše samočišćenje pomoću male količine sredstva za hlađenje i komprimovanog vazduha. Sistem se može proširiti brojnim komponentama kao što je pumpa visokog pritiska do 150 bara, povratne pumpe sa senzorom nivoa, separator ulja, produženi rezervoar, hladnjak…..
Prednosti:
• 100% filtracija punim protokom
• Jedinica od nerđajućeg čelika
• Zagarantovan rezultat filtriranja
• Nema pritiska u sistemu
• Jednostavna instalacija uređaja
• Fina filtracija 20-30 mm

Više informacija
Print Friendly, PDF & Email