REFERENTNI FORMTESTER MarForm

MarForm Referentni MFK 600

Referentni formtester za laboratorijsku mernu sobu sa velikim mernim obimom za teške komade.

MarForm Referentni MFU 800
potpuno automatizovana, precizna merna stanica dostupna u standardnoj verziji za laboratorije.

MarForm Referentni MFU 100

Put od visoko preciznih mernih osa do kompetentnih merenja je često dugačak, ali to je onaj koji je MFU 100 potpuno savladao. Samo MFU 100 ima integrisane referentne elemente geometrijskih odstupanja za prostornu kompenzaciju u realnom vremenu, beležeći sve profile kao i 3D precizne

PDF katalog

MarForm Referentni MFU 200 Aspeheric 3D
Mahr je razvio MarForm MFU 200 Aspheric 3D  mernu mašinu kako bi optičke komponente bile testirane u 2D / 3D brzo i blizu proizvodnog područja. MarForm merne mašine su decenijama poznate po svojoj preciznosti i stabilnosti.
Sa MarForm MFU 200 Aspheric 3D ovo iskustvo se može primeniti u proizvodnji optičkih komponenti.

PDF katalog
Print Friendly, PDF & Email