Ultrazvučni sistemi u prediktivnom održavanju

Prediktivno održavanje je tehnika zasnovana na činjenici da će većina elemenata mašine ispoljiti nekakav tip “upozorenja” pre sopstvenog otkaza. Očitavanje ovih simptoma, na koje nas mašina upozorava, zahteva nekoliko tipova ispitivanja bez razaranja.

Korišćenje Ultrazvuka je ključni element strategije za održavanje stanja vašeg pogona.

Primena ovih tehnika u cilju određivanja stanja mašine rezultuje se u značajno efikasnijem održavanju u odnosu na ranije tipove održavanja.

Prediktivno održavanje omogućava menadžmentu da kontroliše opremu i program održavanja. U preduzeću koje koristi prediktivno održavanje, stanje ukupne opreme je poznato u svakom trenutku. Time se omogućava značajno preciznije planiranje zastoja i nabavke rezervnih delova kao i smanjena opasnost od povreda na radu koja nastaje kao posledica havarskog otkaza.

Popravka mašine koja je otkazala tokom rada može da bude i do deset puta skuplja nego predviđena planska popravka. Veliki broj novih mašina otkazuje ubrzo posle puštanja u rad zbog otkaza koji se javljaju u periodu uhodavanja ili zbog nepravilne montaže. Prediktivne tehnike se mogu iskoristiti u cilju obezbeđivanja pravilne saosnosti i sveukupnog integriteta instalirane mašine, pri prvom puštanju u rad.

SDT international,  lider  je u proizvodnji  ultrazvučne opreme i rešenja za prediktivno održavanje , koji omogućuje  kompanijama da stave tačku na reaktivno održavanje i naprave nov proaktivni pristup održavanju.

SDT 200

Prvi korak u prediktivnom održavanju

Vodite računa o ispravnosti vašeg postrojenja pomoću ultrazvučnog detektora SDT200.

Smanjenje troškova energije je težak izazov s kojim se suočavaju mnoge

Pogledaj više

SDT 270

Neželjeni zastoji, stalna su pretnja vašim pogonima

SDT270 ultrazvučni detektor pruža bolji uvid u ispravnost vašeg pogona. Pomaže vam u kontroli troškova energije, predviđanju kvarova…

Pogledaj više

SDT 340

SDT340 Cloud Connected Condition Monitoring Solution
Uređaj SDT340 sa UAS 4.0 Analitičkim softverom najnovije je rešenje za prediktivno održavanje pogona i procesa iz kompanije SDT International.

Pogledaj više