MERNI INSTRUMENTI, VAGE, OPTIČKI INSTRUMENTI

VAGE

Širok spektar vaga i tegova za najzahtevnije aplikacije

OPTIČKI INSTRUMENTI

Mikroskopi, metarluški mikroskopi, stereo mikroskopi, mikroskopske kamere, analogni i digitalni refraktometri za laboratorije, industriju i proizvodnju hrane

MERNI INSTRUMENTI

Merni instrumenti i oprema čine jedan od stubova proizvodnje i kontrole kvaliteta, a uveliko se koriste i za merenja materijala, opreme i postrojenja u eksploataciji.