UV LED lampe i oprema

UV LED lampe koje su izrađene prema specifičnim zahtevima i za potrebe IBR-a koriste se kod ispitivanja fluorescentnim penetrantima i magnetnim suspenzijama.
Osnovna podela je na prenosne i stacionarne lampe ili sisteme, a mogu biti sa sijalicom sa užarenim vlaknom i dodatnim filterima ili na bazi LED dioda, samo sa UV svetlom ili uz dodatak belog svetla.
Za ispitivanje pod UV svetlom potrebno je obezbediti adekvatno zatamnjenje prostora, a količinu svetla, intezitet UV svetla i dužinu izlaganja UV zracima kontrolisati pomoću merne opreme a takođe treba postupati u skladu sa standardima i preporukama proizvođača.

Dodaci i merna oprema za MT

Veliki asortiman dodatne opreme za magnetno testiranje i testnih komponenti dizajniranih da zadovolje svaku inspekcijsku potrebu.