Merni instrumenti

Merni instrumenti i oprema čine jedan od stubova proizvodnje i kontrole kvaliteta, a uveliko se koriste i za merenja materijala, opreme i postrojenja u eksploataciji.

Postavite nam upit za mernu opremu i instrumente, a naš tim će se potruditi da vam ponudi potrebno.
Oblasti za koje nam se možete obratiti prvenstveno su orijentisane na proizvodnju, obradu i eksploataciju metala i proizvoda od metala, od hemijske analize ulaznih komponenti, preko dimenzione kontrole, opreme za ispitivanje ultrazvukom, do bezkontantnih merača temperature.

XRF uređaji, OES i GS analizatori, analogna i digitalna pomična merila, mikrometri, prenosni i stacionarni uređaji za merenje tvrdoće, merači debljine nanosa, korozije, materijala (demetri), industrijske vage, vage za brojanje komada, digitalni uređaji za uvećavanje slike i merenja i ostali instrumenti za razne namene.