RUČNA MERNA OPREMA

MAHR metrološki merni instrumenti- od kljunastih merila do optičkih mernih sistema, upotrebljavaju se u automobilskoj industriji, mašinstvu, medicini, elektrotehnici, optčkoj i u oblasti obnovljivih tehnologija za kontrolu minimalinh odstupanja u dužini, obliku i površini. Merno-tehničke inovacije iz Mahr-a pomažu pri tehnološkom i poslovnom razvoju praktično u svim oblastima proizvodnje preciznih proizvoda.

U kategoriju ručni merne opreme ili alata spadaju: kljunasta pomična merila; caliperi, mikrometri (spoljašnji, unutrašnji, merenje dubine); test indikatori, postolja za indikatore, merni sat, komparatori, univerzalni merni instrumenti i druga razna merna oprema i dodaci.