DIMENZIONALNA METROLOGIJA

RUČNA MERNA OPREMA

MAHR metrološki merni instrumenti- od kljunastih merila do optičkih mernih sistema, upotrebljavaju se u automobilskoj industriji, mašinstvu, medicini, elektrotehnici, optčkoj i u oblasti obnovljivih tehnologija za kontrolu minimalinh odstupanja u dužini...

METROLOŠKI MERNI SISTEMI

Optički merni sistemi; Merači visine; Merači hrapavosti i konture;  Precizni 3D merni  optički uređaji;  Optički 2D/3D Profilometri; Merači forme- Form tester; Kontrolni merni sistemi; Merači zupčanika; CNC merne stanice; Merni video mikroskopi…