Lab-In-Box

Lab- in-Box sadrži sve što je potrebno da moćnu analitičku tehnologiju infracrvene spektroskopije izmestite van laboratorije- bilo gde na terenu.

Lab in Box sadrži ATR spektrometar, termički štampač i integrisani tablet računar sa funkcijom ekrana osetljivog na dodir. Dizajniran je za upotrebu na terenu i u otežanim okruženjima i za njegovo korišćenje nije potrebno posebno znanje. Omogućuje korisniku da izvrši testiranje uzoraka bilo gde bez potrebe za slanjem uzoraka u laboratoriju i dugo čekanje  na rezultate. Lab- In-Box pruža tačnu analizu za nekoliko minuta i na lako razumljiv način.

Rezultati se mogu bilo sačuvati i prenositi digitalno ili se mogu štampati upotrebom integrisanog termičkog štampača. Lab-In-Box ne zahteva bilo koje druge hemikalije ili potrošni materijal i stoga su posebno pogodni za udaljene lokacije sa ograničenom infrastrukturom.

Aplikacije:

  • Monitoring stanja ulja važne promene u mazivu poput oksidacije, nitriranja, sulfacije, Bazni i kiselinski broj i sadržaj vode i parametri koji se odnose na paket aditiva, kao što su antioksidanti, deterdženti, disperzatori i anti-habanje / korozija.
  • Analiza goriva- Za benzin, dizel, biogoriva i druga goriva možemo meriti parametre kao što su sastav aditiva, sadržaj vode, kontaminacije i mnogo više
  • Kontrola kvaliteta hrane –  praćenje parametara direktno iz hemijskih promena u mernom spektru. Sastav bezalkoholnih i alkoholnih pića i utvrđivanje kontaminacije. Analiza mleka, sadržaja ulja u semenu repice i maslinovog ulja. Kontrola procesa za prehrambenu industriju.
Lab-In-Box
Print Friendly, PDF & Email
Preuzmite brošuru (PDF)