IRSphinx Transmission

IRSphinx Transmission asortiman proizvoda meri infracrveni spektar u prenosnom modu. Uzorak se nalazi u protočnoj ćeliji koja je sastavni deo spektrometra. Posebno je  pogodan za merenja uzoraka fluida.

 

Aplikacije:

  • Monitoring stanja ulja važne promene u mazivu poput oksidacije, nitriranja, sulfacije, Bazni i kiselinski broj i sadržaj vode i parametri koji se odnose na paket aditiva, kao što su antioksidanti, deterdženti, disperzatori i anti-habanje / korozija.

 

  • Analiza goriva- Za benzin, dizel, biogoriva i druga goriva možemo meriti parametre kao što su sastav aditiva, sadržaj vode, kontaminacije i mnogo više

 

 

Kontrola kvaliteta hrane –  praćenje parametara direktno iz hemijskih promena u mernom spektru. Sastav bezalkoholnih i alkoholnih pića i utvrđivanje kontaminacije. Analiza mleka, sadržaja ulja u semenu repice i maslinovog ulja. Kontrola procesa za prehrambenu industriju

Print Friendly, PDF & Email
Preuzmite brošuru (PDF)