Fieldkit

Fieldkit pruža sigurno i robusno okruženje za korišćenje IRSphinx Transmission za i MIRS T spektrometre za merenje u procesima.

Fieldkit se sastoji od dve odvojene kutije, od kojih jedna sadrži elektroniku i druga koja sadrži cevovod i spektrometar jedinicu. Ulazni fluid se hladi ugrađenim ventilatorom.

Fieldkit se kontroliše preko tablet računara koji pokreće namenski softver za svaki uređaj pojedinačno.

Aplikacije:

  • Monitoring stanja ulja važne promene u mazivu poput oksidacije, nitriranja, sulfacije, Bazni i kiselinski broj i sadržaj vode i parametri koji se odnose na paket aditiva, kao što su antioksidanti, deterdženti, disperzatori i anti-habanje / korozija.

 

  • Analiza goriva- Za benzin, dizel, biogoriva i druga goriva možemo meriti parametre kao što su sastav aditiva, sadržaj vode, kontaminacije i mnogo više

 

 

Kontrola kvaliteta hrane –  praćenje parametara direktno iz hemijskih promena u mernom spektru. Sastav bezalkoholnih i alkoholnih pića i utvrđivanje kontaminacije. Analiza mleka, sadržaja ulja u semenu repice i maslinovog ulja. Kontrola procesa za prehrambenu industriju

Print Friendly, PDF & Email
Preuzmite brošuru (PDF)