Precizina dimenziona metrologija- PRECIMAR

Precimar serija opreme specijalizovana je za visokopreciznu mernu metrologiju za apsolutna i relativna merenja.
Tipične primene uključuju proizvode i ispitnu opremu za avio i automobilsku industriju i serijska ispitivanja ispitne opreme u laboratorijama za kalibraciju. Različite univerzalne mašine za merenje dužine omogućavaju pouzdano merenje i testiranje dužina, unutrašnjih i spoljašnjih prečnika, cilindričnih i konusnih navoja, običnih suženja, mikrometara, mikrometara, mernih satova, komparatora, sondi, referentnih mernih blokova i preciznih proizvoda, sve do nanometarskog opsega.

PDF katalog
Print Friendly, PDF & Email