Hösel GmbH

Hösel GmbH, proizvođač inovativnih  sistema za čišćenje i odmašćivanje

SOLVENT WASHING – na bazi rastvarača

  1. Mašine sa komorom koje rade pod vakuumom – EMO type VAIOCS
  2. Mašine sa komorom koje rade pod vakuumom – Hösel type SOLVACS

 

HYBRID WASHING – hibridne mašine, rad sa rastvaračem i vodom

  1. Mašine sa komorom koje rade pod vakuumom – Hösel type SOLVACS HYBRID
  2. Mašine sa komorom koje rade pod vakuumom – EMO type VAIOCS HYBRID
Print Friendly, PDF & Email
Preuzmite brošuru (PDF)