Optički merači hrapavosti MarSurf

Uređaj za trodimenzionalno merenje i analizu površina – bez kontaktni, nezavisni od vrste materijala i brzi; softver. Merenje oblika, zapremine, habanje.

MarSurf CM serija optičkih 3-D površinskih metroloških sistema za industrijske i istraživačke primene. Konfokalna tehnologija sa visoko preciznim 16-bitnim HDR-om prikazuje 3-D podatke o topografiji površine, omogućujući nove uvide u površinske strukture i obradu.

MARSURF CM EXPLORER 3D MERENJE POVRŠINE

MarSurf CM explorer je kompaktni konfokalni mikroskop za trodimenzionalno merenje i analizu površina – bezkontaktno, nezavisno od vrste materijala i brzo.

MARSURF CM EXPERT
MARSURF CM EXPERT 3D MERENJE POVRŠINE
Automatizovan, vrhunski merni sistem
MarSurf CM expert je moćan konfokalni mikroskop za trodimenzionalno merenje i analizu površina – bezkontaktno, nezavisno od vrste materijala i brzo.

PDF katalog

MARSURF CM SELECT
MARSURF CM SELECT 3D MERENJE POVRŠINE
MarSurf CM select je moćan, prilagodljiv konfokalni mikroskop za trodimenzionalno merenje i analizu površina – bez kontaktno, nezavisno od vrste materijala i brzo.

MARSURF CP SELECT
MARSURF CP SELECT 3D PROFILOMETRIJA

PDF katalog
PDF katalog

MARSURF CWM 100

Precizan, kompjuterski kontrolisan optički merni instrument sa pod-nanometarskom rezolucijom
Kombinuje 3D merni sistem a sadrži konfokalni mikroskop i interferometer sa belim svetlom

Print Friendly, PDF & Email