CSI SUPPORT
vaš partner za unapređenje industrijske proizvodnje

CSI Support je kompanija čija je primarna misija da svojim klijentima obezbedi adekvatnu podršku u opremi, konsultacijama i edukacijama  koja će njihov posao učiniti još uspešnijim.

Naši principali proizvođači su:  opreme za kontrolu kvaliteta bez razaranja (NDT);  opreme za kontrolu mehaničkih osobina materijala; merne opreme za metrološke laboratorije; mašina za pranje i odmašćivanja mašinski proizvedenih delova; rešenja za praćenje i nadzor ispravnosti pogona i procesa (Condition based maintenance); sistema za filtraciju i separaciju ulja i odlaganje opiljaka;  komora za testiranje i simulaciju okoline; ultrazvučnih uređaja za otkrivanje grešaka u materijalima…

Naš Reliability trening centar u Beogradu, organizuje sertifikovane treninge iz oblasti Condition-based Maintenance & Predictive maintenance.

Naše vrednosti: kao kompanija i kao individue pridajemo veliku važnost integritetu, iskrenosti, ličnom zalaganju i međusobnom poštovanju. U potpunosti se angažujemo oko naših klijenata i partnera, prihvatamo izazove, posvećujemo se novim tehnologijama i kontinuirano radimo na sopstvenoj edukaciji.

Verujemo da je poverenje najveći oblik motivacije među ljudima i da ništa ne gradi i ne jača poverenje koliko ispunjavanje obećanja koje smo dali.

 

CSI Support d.o.o.

Ivana Jugovića 4, 11211 Beograd, Srbija

PIB: 108501921; MB: 21011916

Phone: +381 062 316 747

e-mail: product@csisupport.rs