MERILA SA WiFi PRENOSOM PODATAKA – SmahrT Tools

METROLOŠKA  OPREMA

Mahr  kao specijalista za aplikacije nudi širok rang  metrološke opreme  i rešenja i za najzahtevnije zadatke vaših metroloških laboratorija.

MAHR MERILA SA WiFi PRENOSOM PODATAKA

Mogućnost da se merenja obavljaju direktno u proizvodnji i bežični prenos podataka ubrzava proces postizanja kvaliteta. Mahr nudi bežične mere uređaje za umrežavanje fabrike budućnosti. MarCom Softvare omogućava brzo i jednostavno podešavanje mernih stanica sa bežičnim prenosom podataka na PC .

Merenje sa digitalnim Micrimar mikrometrom, MarCal kaliperom i MarCator indikatorom, kontrola kvaliteta postaje brza jednostavna i efiksana.

PDF katalog
Print Friendly, PDF & Email