„Maintenace Forum 2018“, Hotel Crowne Plaza, Beograd  24-26th May 2018.

U organizaciji , Mašinskog fakulteta Beograd, Društva za održavanje tehničkih  Sistema (DOTS) i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, održan je stručni skup održavalaca tehničkih sistema, pod nazivom  “ 3th Maintenance Forum 2018 and Industry 4.0″

 Neke od tema Foruma: Maintenance 4.0; Maintenance & Reliability fundamentals; Risk Management; Asset Management….

Zlatni sponzor Foruma CSI Support d.o.o. Beograd

Print Friendly, PDF & Email