Podmazivanje prema stanju

Ekspertske analize pokazuju da je loša praksa u podmazivanju vodeći uzrok kvarova na ležajevima a da čak 95% ležajeva ne doživi svoj planirani vek trajanja.

Kvarovi na ležajevima dovode do skupih zastoja i neispunjenih planova u proizvodnji. Sa toliko toga u igri, pravo je čudo kako tako jednostavan zadatak, ubrzigavanje masti u ležaj, može da da ovako strašne rezultate.

LUBExpert je  program  prediktivnog održavanja sa kojim uz pomoć ultrazvučnog uređaja, menjamo kulturu podmazivanja. Umesto dosadašnjih praksi podmazivanja po vremenskim tablicama ili po osećaju, naši „grease guys“upotrebom LUBExpert-a postaju experti koji znaju da prepoznaju kvalitet maziva, podmazuju prema realnom stanju, na pravoj lokaciji, potrebnom količinom maziva.

Sa  samo nekoliko parametara rada mašine, LUBExpert prati svaki potez prilikom utiskivanja masti, kao i njen uticaj na trenje i temperaturu ležaja. Stanje ležaja se očitava pre i nakon podmazivanja sa izveštajem koji definiše stanje sa „dobro“, „loše“ ili „sumnjivo“.

Softver Ultranalysis Suite 2 (UAS2) omogućuje upravljanje svim aspektima podmazivanja uz prikupljanje podatka iz LUBExperta, on zna kapacitet svakog ležaja tako da je preterano podmazivanje stvar prošlosti uz mogućnost generisanja izveštaja o potrošnji maziva za svaku mašinu ili celi pogon.

Merljiv rezultat toga je manja potrošnja maziva, produženi radni vek ležajeva, smanjenje neplaniranih zastoja, ušteda radnih sati u održavanju, preciznije planiranje remonta i nabavke rezervnih delova.

Pomozite vašem održavanju da podigne podmazivanje na jedan sasvim novi nivo.

Pozovite nas, zakažite sastanak ili prezentaciju.

PDF katalog
Print Friendly, PDF & Email