Ispitivanje mehaničkih osobina materijala

ERICHSEN GmbH & Co. KG bavi se istraživanjem, razvojem, dizajnom i proizvodnjom opreme i mašina za testiranje

Ispitivanje mehaničkih osobina materijala

Kidalice

Uporedna procena različitih materijala dovela je do razvoja visokotehnološke nauke – ispitivanje mehaničkih osobina materijala. Danas je moguće naglasiti i definisati osobine materijala i komponenti, izmeriti i oceniti tačne vrednosti, uz njihovu ponovljivost i kontrolu sile koja se primenjuje kod ispitivanja. Korišćenjem perfektnih mehaničkih testnih aparata i sistema kao i najmodernija merila i tehnike kontrole, ERICHSEN aparati za testiranje ne samo da su u skladu sa zahtevima današnjice, nego i omogućavaju visok stepene razvoja budućih primena.

 

Print Friendly, PDF & Email