Glo-Black Magnum-GO

Glo-Black Magnum-GO UV-A LED inspekcijska lampa sadrži UV-A i belo svetlo.

C4 Magnum-GO je dizajnirana za zahtevne procese prilikom Flourescentne penetranstke kontrole i kontrole magnetnim česticama. Lampe odlikuje velika sigurnost i otpornost za rad u najzahtevnijem radnom ambijentu.

Glo-Black-Magnum-GO.
Glo-Black-Magnum-GO
Print Friendly, PDF & Email
Preuzmite brošuru (PDF)