Glo-Black LED UV-A Inspekcijske lampe

REL-INK Glo-Black LED UV-A inspekcijske lampe koriste savremenu visoko bezbednu tehnologiju.

Svaki modul svetla sadrži 4 UV svetla sa visokim fluksom koji su ugrađeni u statičko-električne krugove  kako bi svetlost mogla da deluje u svim situacijama.

Pet originalnih REL INK lampi – Magnum, Magnum-GO, Nomad, Nomad-GO, Profusion,  dizajnirani su za Fluorescentno penetransko ispitivanje (FPI) i inspekciju magnetnim čestica (MPI).

Lampe zadovoljavaju ASTM E3022 standarde i Roll-Roice RRES 90061

Print Friendly, PDF & Email
Preuzmite brošuru (PDF)