Hibridne mašine za čišćenje i pranje

Mašine za pranje i odmašćivanje delova i komponenti  nakon mašinske obrade, sečenja i pre i posle termičke obrade.

Pravilno očišćeni delovi i komponente danas su osnovni uslov za svaku granu industrije, kako bi se osigurao integritet  procesa i  obezbedila funkcionalnost proizvoda.

Proizvođači traže načine kako da se uklone ne samo ostaci čestica, već i površinske zaprljanosti. U isto vreme, novi materijali i proizvodne tehnologije, kao što je proizvodnja aditiva, kao i sve kraći ciklusi proizvodnje, pokreću potrebu za specijalizovanim rešenjima za čišćenje.

EMO- mašine za pranje i odmašćivanje delova i komponenti

EMO Oberflachentechnik je vaš kompetentan partner kada je u pitanju čišćenje industrijski proizvedenih delova. Proizvodni program se kreće od sistema zasnovanih na rastvaraču do hibridnih sistema kod kojih su iskombinovani postupci čišćenja na bazi rastvarača i vodom u jednom sistemu.

VAIOCS tehnologija garantuje savršene rezultate čišćenja sa maksimalno pouzdanim i izdržljivim sistema uz minimun operativnih troškova. Svaki put!

Sistemi se koriste za najosjetljivije čišćenje u vazduhoplovnoj i nuklearnoj industriji kao i u postrojenjima za kaljenje i mašinskoj industriji.   

  • Standardni sistem za čišćenje i odmašćivanje

Standardni sistemi od EMO su najbolji izbor za raznovrsne zadatke u čišćenju delova i komponenti. Klasični sistemi čišćenja postavljaju standarde u pogledu ekonomičnosti i fleksibilnosti. Kao i specijalni sistemi i oni rade dokazanom  VAIOCS metodom.

Standardni sistemi mogu biti izrađeni u kombinovanoj verziji  sa fazama čišćenja na vodenom i rastvaraču, kao i u konvencionalnoj verziji samo za rad na bazi rastvarača.

PDF katalog
  • Kontinuirani sistemi za pranje i odmašćivanje

Sistemi neprekidnog čišćenja za maksimalnu produktivnost, dostupni su u verzijama jedne ili dve linije. Nove tehnologije čišćenjaomogućavaju vrhunski kvalitet čišćenja, odmašćivanja i prezervacije.

 
PDF katalog
  • Sistemi za čišćenje pre i posle termičke obrade

Visok nivo čistoće delova pre i posla kaljenja postaje standard tržišta. Neki od ovih procesa postavljaju visoke zahteve na nivou čistoće delova koji se tretiraju. Kupci žele sisteme za čišćenje koji pouzdano uklanjaju kontaminaciju ulja, kao i osušene neorganske ostatke iz prethodnih procesa. Inovativni sistemi za čišćenje nakon termičke obrade iz EMO-a koriste kombinovani VAIOCS proces i lako mogu da zadovolje ove zahteve. Očišćeni delovi ispunjavaju najviše zahteve za čistoćom. Nije iznenađujuće što se većina vodećih kompanija za kaljenje oslanja na pionirsku sistemsku tehnologiju kompanije EMO.

Više informacija
Više informacija
  • Sistemi za čišćenje cevi

Sistem za pranje i odmašćivanje cevi do 30 metara dužine

EMO Oberflachentechnik prelazi u nove dimenzije kada su u pitanju sistemi za čišćenje cevi. U skladu sa najstrožim zahtevima za čistoćom, sistem, koji je verovatno najveći na svetu, čisti i odmašćuje cevi od nerđajućeg čelika za atomske elektrane. Patentirani VAIOCS proces u kombinaciji sa jedinstvenom tehnologijom postavlja nove standarde širom sveta za čišćenje i odmašćivanje cevi.

Više informacija
  • Specijalni sistemi

Specijalni sistemi za posebne zadatke

Nisu svi zadaci čišćenja idealno rešeni standardnim sistemima. Posebno kada je u pitanju čišćenje sitnih čestica u kombinaciji sa neobičnim predmetima. Posebni sistemi i individualna rešenja za čišćenje su tada prvi izbor. Planiranje, projektovanje i izgradnja specijalnih sistema su decenijama ključne kompetencije EMO Oberflachentechnika. Specijalisti za čišćenje iz Bretena pokazali su svoju kompetentnost u čišćenju sa više stotina sistema. Bez obzira kakav je vaš zadatak , može se rešiti ekonomično i ekološki sa posebnim planiranim sistemom za čišćenje iz EMO.

Više informacija
  • Hibridni sistem za čišćenje i odmašćivanje

Kombinovani sistem čišćenja za maksimalnu fleksibilnost

Dobro poznati princip VAIOCS je u srcu nove generacije kombinovanih sistema. Stručnjaci EMO-a su postigli nemoguće! Tehnologija naprednog procesa omogućava kombinovanje čišćenja na vodenoj i na bazi rastvarača po prvi put u jednoj komori. Korisnik može kombinovati vodeno čišćenje i čišćenje na bazi rastvarača kako on želi. To čini ove sisteme sveobuhvtnim, podjednako pogodnim za odmašćivanje, čišćenje, sušenje i prezervaciju.

Više informacija
PDF katalog
Print Friendly, PDF & Email