Automatski sistemi za merenje hrapavosti i kontura

CNC MERNE STANICE SA STANDARDNIM KOMPONENTAMA ZA MERENJE POVRŠINA I KONTURA

MarSurf CNC Modular
Ulazak u automatizovana merenja koja radi sa standardizovanim CNC osama stola.

MarSurf CNC Premium
MarSurf CNC koncept je visoko kvalitetno rešenje za hrapavost površine i merenje kontura u potpuno automatskim proizvodnim procesima.
Kompleksni zadaci merenja mogu se izvršiti potpuno automatski, bez uticaja operatera, pouzdano i uz potpunu kontrolu


Print Friendly, PDF & Email
Preuzmite brošuru (PDF)