Crveni penetranti

Tečni penetranti se koriste u industriji gde god je sistem inspekcije penetrantima pogodan za detekciju grešaka površine. Tipična primena je kada se ispituju odlivci, otkovci, testiranje curenja i propusnosti, kontrola zavarenih spojeva ali takođe može da se koristi i za testiranje keramike, plastike i sličnih materijala.

Više informacija
Print Friendly, PDF & Email