Checker range- merači i detektori

LEAKChecker

LEAKChecker  je ultrazvučno rešenje dizajnirano da pronađe curenja komprimovanog vazduha i vakuma u bučnom ambijnetu.

Propuštanje kompresovanog vazduha je besmisleno gubljenje energije. Pronađite ih i popravite brzo pomoću SDT LEAKChecker; ultrazvučno rešenje usmereno na smanjenje gubitaka i uštedu novca.

LEAKChecker je lak za korišćenje. Jednostavno, otvorite kutiju, uključite ga i počnite da tražite curenja.

Kristalo čist zvuk u slušalicama i vibrirajući kolor displej, čini traženje neželjenih curenja  ponovno zabavnim.

Pozovite nas, zakažite prezentaciju u vašem pogonu.

PDF katalog

TIGHTChecker

SDT Ultrasound TIGHTChecker je ultrazvučno rešenje dizajnirano da proveri zaptivenost zatvorenih  površina.

Integritet zaptivenosti je pitanje koje muči svaki industriju.  TIGHTChecker je ultrazvučno rešenje fokusirano na precizno utvrđivanje curenja na bilo kojom volumenu.

Kola, vozovi, avioni, zgrade, čiste sobe…

TIGHTChecker – ispitajte ih sve.

PDF katalog

LUBEChecker

LUBEChecker je ultrazvučno rešenje dizajnirano da optimizuje podmazivanje ležajeva

Loše prakse u podmazivanju vodeći su uzrok kvara na ležajevima. LUBEChecker je ultrazvučno rešenje usmereno na optimizaciju dopunjavanja lubrikanata. To je savršen pratilac za podmazivanje zasnovan na podmazivanje prema stanju.

Podmazujete vaše ležajeve ispravno!

PDF katalog

TRAPChecker

SDT Ultrasound TRAPChecker je ultrazvučno rešenje kreirano da proceni stanje ventila i zatvarača pare

Čak 40% vaših zatvarača pare moglo bi rade u neispravnom „modu“. Nizak ulazni troškovi TRAPChecker-a i visoki troškovi izgubljene energije curenjem vaših ventila, za rezulat mogu da imaju povrat investicije ROI  nakon prve upotrebe.

Keep Your Traps Shut!

PDF katalog
Print Friendly, PDF & Email