Centralizovani sistemi

Centralizovani sistem za filtriranje rashladne tečnosti kod CNC mašina, dizajniran je za proizvodne linje kompanija koje vrše mašinsku obradu na velikom broju mašina.
Ovaj potpuno automatizovan sistem omogućava da se sva tečnost koju koriste mašine filtrira te se na kraju procesa dobija čista tečnost koja je vraća u rad.
Sistem je potpuno automatizovan a čišćenje se sprovodi u kontinuitetu, stoga i naziv „ Pun protok- Full flow“.
Sistem je dizajniran da:
– se poveže sa do 80 CNC mašina
– otkloni 95 % svih čestica do 30 µm i 99 % svih ulja
Prednost instalacije centralizovanog sistema:
• 3- 8 puta duži životni vek emulzije za hlađenje
• 5-20% uštede na alatima
• 5-10% smanjeno zaustavljanje proizvodnje zbog zamene emulzije – optimizacija vremena
• Umanjen rizik od razvijanja bakterija- ekološka radna sredina
• Bez potrošnih materijala (filteri ili hemikalije)
• Neprekidno filtriranje cele tečnosti – puni protok – neograničena zapremina
• Finansijske uštede

Više informacija
Print Friendly, PDF & Email