FILTRACIJA ULJA

Filter 139

Filter 139 je sistem koji se koristi za filtriranje nečistoća kod CNC mašina, mašina za pranje i odmašćivanje i kod drugih primena gde je čišćenje moguće ili ekonomski isplativo. Continue reading

Centralizovani sistemi

Centralizovani sistem za filtriranje rashladne tečnosti kod CNC mašina, dizajniran je za proizvodne linje kompanija koje vrše mašinsku obradu na velikom broju mašina. Continue reading
Print Friendly, PDF & Email
Preuzmite brošuru (PDF)