IBR

Glo-Black Magnum

Glo-Black Magnum UV-A  inspekcijska lampa C4 Magnum Glo-Black LED UV-A dizajnirana za Flourescentno penetranstko ispitivanje (FPI) i magnetno ispitivanje (MPI). Continue reading

Glo-Black Magnum-GO

Glo-Black Magnum-GO UV-A LED inspekcijska lampa sadrži UV-A i belo svetlo. C4 Magnum-GO je dizajnirana za zahtevne procese prilikom Flourescentne penetranstke kontrole i kontrole magnetnim česticama. Lampe odlikuje velika sigurnost i otpornost za rad u najzahtevnijem radnom ambijentu. Continue reading

Glo-Black Nomad

Glo-Black Nomad UV-A LED baterijska inspekcijska lampa namenjena kod  penetranskih ispitivanja i tokom kontrole magnetnim česticama. Model C4 Nomad Glo-Black LED UV-A odlikuje mala težina, baterijsko napajanje, 4 UV LED emitera sa statičko električnim krugom praženjenja koji obezbeđuju da lampa radi u svakom radnom okruženju Continue reading

Glo-Black Nomad-GO

Glo-Black Nomad-GO UV-A LED baterijska inspekcijska lampa za kontrolu fluorescentnim penetrantima i tokom kontrole magnetima, emituje LED UV-A i belo svetlo. C4 Nomad-GO UV LED spremna je za najzahtevnija radna okruženja, napaja se sa dve 18V, 2-Amp Hour litijum jonske baterije. Continue reading

Liquid Magnum

Liquid Magnum LED lampa, dodatak je Glo Black porodici inspekcijkih lampi kod kontrole penetrantima i magnetnim suspenzijama. Liquid Magnum LED dizajnirana da odgovori na zahteve aplikacija kada se zahteva velika sigurnost operatera i kod kompleksnih i preciznih geometrija tokom kontrole FPI i MPI. Continue reading

Glo-Black Profusion

Glo-Black Profusion UV-A LED inspekcijske  lampe, prilagodljivo je modularno rešenje za sve inspekcijske potrebe tokom kontrole fluorescentnim penetrantima i magnetnim suspenzijama Continue reading

Profusion XW Lampe

Profusion XW Lampe sadrže izuzetno širok UV-A zrak dizajniran za zahtevne aplikacije. Profusion XW Lampe imaju rashladni sistem IP 68 zaštite. Continue reading

Merni instrumenti

Merni instrumenti i oprema čine jedan od stubova proizvodnje i kontrole kvaliteta, a uveliko se koriste i za merenja materijala, opreme i postrojenja u eksploataciji. Continue reading
Print Friendly, PDF & Email
Preuzmite brošuru (PDF)