IBR

Merni instrumenti

Merni instrumenti i oprema čine jedan od stubova proizvodnje i kontrole kvaliteta, a uveliko se koriste i za merenja materijala, opreme i postrojenja u eksploataciji. Continue reading

Ultrazvučna oprema

VT (Visual testing) predstavlja jednu od najčešće korišćenih metoda ispitivanja bez razaranja, a svakako je primarna i komplementarna sa drugim metodama. Continue reading

Filmovi, hemikalije i oprema za industrijsku radiografiju

Radiografija, dobijanje “slike” na filmu tj. radiograma, unutrašnjosti predmeta, još uvek je, i pored pojave naprednih tehnika kao što su DDR (Direct to Digital Radiography) i CR (Computer Radiography), primarna tehnika kontrole kvaliteta prilikom provere zavarenih spojeva, prisustva neželjenih uključaka, zaprljanosti, poroznosti i radi definisanja stanja unutar predmeta i detekcije grešaka. Continue reading
Print Friendly, PDF & Email
Preuzmite brošuru (PDF)