Aditivi za vodene rastvore WA 1 i WA 2

MAGNAFLUKS WA 1 vodeni aditiv, je dizajniran da poboljša osobine vode pre dodavanja suvih magnetnih čestica kako bi se omogućilo bolje prijanjanje MP čestica na predmet ispitivanja. WA 2 vodeni aditiv, eliminiše penu iz vodenog rastvora magnetnih čestica.

Više informacija
Print Friendly, PDF & Email